Bestill time

Ring oss på telefon 70104670, send e-post til firmapost@apollonia.no eller fyll ut skjemaet nedenfor

 

Rotfylling - endodonti

Rotfylling, rotbehandling eller endodonti er navnet på behandlingen som gjennomføres dersom vevet i selve tannen, blant annet nerven, er betent. Hensikten med rotbehandling er å opprettholde tannens funksjon ved å fjerne betent og/eller infisert vev i rotkanalen, samt å forebygge videre spredning av infeksjonen til omliggende kjeveben.

Sykdom forårsaket av infeksjon i rotkanalen forekommer med og uten symptomer. Slike infeksjoner går ikke over av seg selv. Dersom tannen blir stående ubehandlet, kan den blusse opp og gi sterke smerter og hevelse.

Rotbehandling er i dag en hensiktsmessig og sikker behandlingsform. Prognosen er god, med en vellykkethet på 80-95 prosent. Det er viktig at den rotbehandlete tannen blir forseglet med en tett fylling eller krone. Dette hindrer at bakterier kommer ned i rotkanalene igjen med en eventuell ny infeksjon som resultat. Etter avsluttet behandling hos rotfyllingsspesialisten anmodes derfor pasienten om å ta kontakt med sin faste tannlege.

Rotbehandling kan være både tidkrevende og vanskelig. Dette skyldes at røttene i mange tilfeller har flere kanaler, er bøyde eller kan ha forkalkninger som er til hinder for den desinfiserende utrensingen. Avansert teknisk utstyr som for eksempel mikroskop er nødvendig for rasjonell behandling og for å spare tannsubstans. I noen få tilfeller suppleres det med et lite kirurgisk inngrep for å fjerne den infiserte rotspissen der konvensjonell behandling ikke har gitt forventet resultat.

Smertefri behandling

Selve behandlingen er i de aller fleste tilfeller smertefri. Effekten av bedøvelsen kontrolleres før utrensingen av rotkanalene påbegynnes. Det er vanlig at tannen kjennes litt øm noen dager etter behandlingen. I sjeldne tilfeller kan det inntreffe akutte symptomer, men dette vil ikke ha innvirkning på prognosen.

Ingen rotkanalbehandling uten risiko

Rotfyllingen er et forsøk på å ta vare på en svært ødelagt tann. Alternativet er å fjerne tannen. Hver tann er en del av et komplisert biologisk system. Dette gjør at vi aldri kan garantere vellykkethet. Mulige komplikasjoner til tross for god behandling kan være: Smerter eller ubehag de følgende dager etter inngrepet, instrumentfraktur, for lang rotfylling, hevelse, samt tap av tannen.

En tann som har blitt rotfylt og restaurert har likevel en god langtidsprognose og kan, under optimale forhold, vare livet ut. Som en fullverdig tann kan det være en bedre løsning enn en kunstig (protetisk) erstatning.

Spesialist på rotbehandling

Tannleger med spesialistutdanning i endodonti har under sin treårige videreutdannelse gjennomgått relevant litteratur, samt praktisk klinisk trening i rotbehandling og smerteutredning. Apollonia Tannklinikks spesialist på endondti er Tim Sebastian Lehmann.
Basert på spesialistens undersøkelse av det aktuelle området og nødvendige røntgenbilder, presenteres diagnose, antatt prognose og behandlingsalternativer med kostnadsoverslag for pasienten.


 
 
Trine i tannlegestolen.jpgOpmiPiciPic.jpg